הבית עם החצר הפנימית

18c10449-d06b-4192-9d25-1f7758aa091c
press to zoom
43be7a6e-3ebb-4e22-9694-fa6bf7205c3a
press to zoom
0730ff09-c815-4edf-97d9-08f202e1aef7
press to zoom
a2f3489f-01d2-418b-a558-80f69594512b
press to zoom
b85a6a6b-8851-40c9-9462-919968c2cae3
press to zoom
c0fd60ad-76cb-4b7c-83ab-6abf511abd47
press to zoom
f64469b2-921a-447f-87d5-def0db3bea65
press to zoom
ce22818f-b293-4985-8787-1628612dcd89
press to zoom
243fdaa7-792f-4b96-8aec-78e9794a2944
press to zoom
39ddabf7-decf-4d1c-80ac-b450c3a4f431
press to zoom
7d7fa7f6-c3ba-4772-b7bd-1d83c59d6c22
press to zoom
0d5c9858-5fbb-407c-b592-be1f78fe98ed (1)
press to zoom
5ad302e4-c898-45c9-8b28-661533dff3b3
press to zoom
5f9770db-72ff-443c-a43d-5464f1bee7a7
press to zoom
1/1

הדמיות

1/2