top of page

בית בשפלה

מבט מרחוב
מבט למרפסת מקורה
מבט חזית צד 2
מבט לחזית צד 1
מבט לחזית אחורית
מבט לחזית כניסה (1)
מבט אחורי
מבט כללי
מבט כללי מטבח
מבט כללי פינת אוכל
מבט לכיוון מסדרון חדרים
מבט לחזית מרחוב גדר קלה
מבט כללי סלון
מבט לחזית כניסה
מבט לכניסה
מבט למבואה פנימית
מבט לפינת משפחה
מבט לשביל גישה
מבט לספריה ואדן חלון
מבט ממטבח
תקריב למבואת הכניסה
מבט צד מערבי
מבט כללי (1)
מבט חלל קומה א
מבט ממטבח לסלון
bottom of page